PREMI ARA DE CÒMIC EN CATALÀ

Participa-hi

Cinquena edició dotada amb 10.000 euros a l'obra guanyadora.

Presenta el teu còmic de no-ficció –periodístic, assagístic, històric, biogràfic o autobiogràfic– en llengua catalana, d'una extensió de 10 a 16 pàgines.

Enviar el meu còmic

Cinquena edició

El diari ARA, amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística i la col·laboració d’Editorial Finestres, convoca la cinquena edició del Premi ARA de Còmic en Català amb l'objectiu de potenciar la presència de la llengua catalana en els nous gèneres de no-ficció que estan sorgint en el còmic adult.

Requisits

Podran optar al premi autors i autores de qualsevol nacionalitat i majors de 18 anys. Les obres han de complir els requisits següents:

  • Ser originals i inèdites (no publicades prèviament en forma de llibre, en línia, ni serialitzades en revistes).
  • Estar retolades en llengua catalana.
  • Tenir un mínim de 10 pàgines i un màxim de 16 i tenir les mides de 19 x 26 cm en format vertical. No han de tenir portada ni pròleg.
  • Ser obres de no-ficció. Aquesta categoria inclou el gènere periodístic, l’assagístic, l’històric, el biogràfic i l’autobiogràfic. No s'acceptaran historietes de ficció, ja siguin inventades o basades en fets reals.

Premi

El premi a l’obra guanyadora, únic i indivisible, serà de 10.000 euros. Si l'autoria és múltiple, la dotació del premi es dividirà en parts iguals per als autors participants. El guanyador es compromet a realitzar la portada del volum recopilatori que es publicarà posteriorment. .

Jurat

El jurat estarà format pel guanyador de l'anterior edició del premi, la directora del diari ARA, el secretari general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, un representant d’Editorial Finestres, un representant de l’Associació de Crítics i Divulgadors de Còmic d’Espanya (ACDCómic), un representant de la Federació d’Institucions Professionals del Còmic (Ficomic) i un periodista expert en còmic del diari ARA.

Enviament i termini

Les obres s'hauran d'enviar en format PDF al correu premicomic@ara.cat. El termini per admetre obres finalitzarà l'1 de setembre del 2024 a les 23.59 h.
Qualsevol dubte sobre el premi es pot fer arribar al mateix correu, premicomic@ara.cat.

Publicació i promoció

La participació en el premi implica necessàriament la cessió no exclusiva per part dels autors dels drets de les obres per a la seva publicació en un volum recopilatori que serà editat i distribuït per Editorial Finestres durant l’any 2025 i del qual l’ARA farà una promoció especial per als lectors. Aquest volum inclourà l'obra premiada i una selecció de fins a 10 obres presentades al premi que rebran 300 euros cadascuna a canvi de la cessió no exclusiva dels drets de publicació en català per a aquest volum. La tria de les obres incloses la faran conjuntament l’ARA i editorial Finestres. L’ARA es reserva el dret a publicar l’obra guanyadora en les pàgines del diari.